ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ระวังให้ดี หูเล็กๆ ว่าเธอฟังอะไรมา...เพราะพระบิดาที่อยู่ในสวรรค์กำลังมองลงมาด้วยความรัก ดังนั้น ระวังให้ดี หูเล็กๆ ว่าเธอฟังอะไรมา" พระเจ้าไม่ได้แค่อยากให้เราฟังไปเรื่อยเปื่อย แต่พระองค์ต้องการให้พระคำของพระองค์แผ่ซ่านเข้าไปถึงจิตถึงใจ จนมันเปลี่ยนชีวิตเรา ยิ่งเราได้รับพระพรจากพระคำของพระเจ้ามากเท่าใด พระคำนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงเรามากขึ้นเท่านั้น แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้น แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระคำแล้ว แต่อยู่ที่คนฟัง

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดเปิดตา เปิดหู เปิดใจ และเปิดความคิดของข้าพเจ้า เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ซึมซับพระคำของพระองค์เข้ามาในชีวิต พระบิดาเจ้าข้า โปรดอวยพรข้าพเจ้าด้วยเถิด เพื่อพระคำที่ข้าพเจ้าได้ยินมานี้ จะเกิดผลในชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามอันเลิศเลอของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change