ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเก็บกดความโกรธเหมือนตั้งระเบิดเวลาไว้ ไม่ช้าก็เร็ว เดียวความคับข้องใจนั้นก็จะระเบิดออกมา และมันก็จะทำร้ายตัวเราเองหรือไม่ก็คนอื่น พระเยซูสอนให้เราให้อภัยและคืนดีกัน (มัทธิว 18) เราต้องกำจัดความโกรธให้หมดไป ไม่อย่างนั้น ซาตานก็จะใช้ความโกรธนั้นมาทำร้ายตัวเราหรือคนรอบข้าง ระวังให้ดี อย่าเปิดช่องให้กับซาตานแม้แต่นิ้วเดียว ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขยายไปเป็นศอก วีดีโอของ ToGather พูดถึงหัวข้อที่เราเรียนกันในวันนี้ คือเรื่องการควบคุมความโกรธ รวมถึงการทำศีลระลึกด้วย ซึ่งมีพลังและเป็นพระพรมาก โดยเฉพาะการต่อสู้กับความโกรธ หรือคำพูดที่ใช้ตอนโกรธ คุณสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ มีทั้งเพลงนมัสการด้วย ที่ ToGather.Church ขอพระเจ้าอวยพรครับ

Thoughts on Today's Verse...

Pent-up anger is an explosion waiting to happen. Sooner or later, the pent-up frustration will explode, either in our own lives or into the lives of others. Jesus taught us to forgive and to reconcile (Matthew 18). We must deal with our anger, TODAY! Otherwise, the devil will use it to abuse us as well as others in our lives. Don't give the devil a foothold in your life. If you give him an inch (2.54 cm), he'll take a mile (1.61 km). In our anger, let's not sin but deal with our anger, today!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตบนสรวงสวรรค์ ขอบคุณที่ให้เราโกรธได้ในสิ่งที่ทำให้พระองค์โกรธ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ใช้อารมณ์ ไปในทางที่สร้างสรรเกิดประโยชน์ และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารังเกียจความชั่ว โปรดปลุกจิตสำนึกของข้าพเจ้าให้อยากที่จะคืนดีกัน โดยเฉพาะกับลูกคนอื่นๆของพระองค์ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ายกโทษให้กับคนอื่นเหมือนกับที่พระองค์ทำกับข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Father in heaven, thank you for the ability to get angry at the things that anger you. Please help me channel that emotion in ways that are productive and help me to be repulsed at evil. At the same time, dear Father, please stir my heart to yearn and seek reconciliation — not anger or vengeance — especially when my anger is directed against one of your children. By the power of your Holy Spirit, I ask for your help in forgiving others as you have forgiven me and not give the devil a foothold with anger in my life. In the name of Jesus, my Lord, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 4:26-27

ความคิดเห็น