ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การฟื้นขึ้นของพระเยซูเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง บรรดาผู้หญิงที่ติดตามพระองค์ตั้งแต่ตอนที่ทรงถูกตรึงบนกางเขนและตอนฟื้นขึ้นมาได้มารวมตัวกันเพื่ออธิษฐานด้วยความคาดหวัง และเราก็คงคาดหวังว่าแม่ของพระเยซูก็ต้องอยู่ทีนั่นด้วย แต่สังเกตดีๆ นะครับ บรรดาน้องชายของพระองค์ที่เคยสงสัยและเยาะเย้ยพระองค์ก็อธิษฐานด้วยความคาดหวังที่พี่ชายของพวกเขาจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา ใช่แล้วครับ พวกเขารอคอยแต่ไม่ได้รอคอยอย่างเกียจคร้านนะครับ พวกเขาอธิษฐาน แต่พวกเขาก็คาดหวังว่างานท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูจะสำเร็จผ่านพวกเขา พระเจ้าทำในสิ่งที่อัศจรรย์เมื่อคนที่รักพระเยซูที่ฟื้นขึ้นมาแล้ว อธิษฐานด้วยความคาดหวัง แล้วจะรออะไรล่ะครับ ให้รวมกลุ่มกับคนที่รักพระเยซู และอธิษฐานด้วยความคาดหวังว่างานของพระเจ้าจะสำเร็จผ่านคุณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และมีฤทธานุภาพ ขอทรงอวยพรความพยายามของข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์หนุนน้ำใจให้คนอื่นร่วมในการอธิษฐาน ขอทรงให้การฟื้นฟูแก่ผู้ที่เรียกหาพระองค์ และให้ผู้หิวกระหายแต่ยังไม่รู้ตัวว่าต้องการพระเยซูได้มีใจร้อนรน ขอทรงนำการฟื้นฟูมาสู่คนของพระองค์ ขอทรงเทพระคุณของพระองค์ให้แก่คนที่ต้องการรู้จักพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น