ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสั่งข้อนี้ พระเยซูได้ทำให้เห็นอย่างไร้ที่ติในชีวิตของพระองค์ตั้งแต่อยู่จนตาย ความรักนั้นมีพลังในการไถ่และในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ถึงแม้ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วย แต่ก็มีหลายคนที่ทำตาม การทำดีและมีใจรักศัตรูนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พระวิญญาณจะเติมความรักของพระเยซูให้กับเรา และช่วยให้เรามีชีวิตที่เกิดผลภายใต้พระคุณ แม้จะอยู่ต่อหน้าคนที่เกลียดชังเราก็ตาม

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าก็มีปัญหาบ้างกับคนบางคน พวกเขาดูเหมือนแต่จะคอยตามจิก ตามวิจารณ์ ดูถูก ดูแคลนเและทำตัวเหนือข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความอดทนอดกลั้นต่อการกระทำของพวกเขา และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าตอบโต้กลับไปในทางที่พระองค์ชอบใจและพร้อมให้อภัย อธิษฐานในนามของพระเยซูพระผู้ไถ่อันเกรียงไกร อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น