ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายสิ่งหลายอย่างที่สังคมของเราให้เกียรติและยกย่องนั้นเป็นแค่เปลือกนอกและชั่วคราว แต่ความสวยงามที่ยั่งยืนของผู้หญิงนั้น ไม่ใช่เสน่ห์หรือความงาม แต่เป็นความยำเกรงพระเจ้าต่างหาก ขอให้เราแน่ใจว่าครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายเนื้อหนังของเราจะเห็นคุณค่าของผู้หญิงที่เกรงกลัวพระเจ้าและยกย่องพวกนางอย่างที่พวกนางสมควรจะได้รับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดมอบสายตาที่แหลมคมและจิตใจที่สัตย์ซื่อยิ่งขึ้นให้กับข้าพเจ้า เพื่อจะได้มองเห็นคุณค่าของทุกคนที่สะท้อนลักษณะนิสัยของพระองค์ออกมาในชีวิต โปรดอวยพรเราในการอบรมเลี้ยงดูลูกๆด้วยการปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ เพื่อจะได้ใช้ในการตัดสินเลือกคู่ครองของเขา ข้าแต่พระเจ้าอันเป็นที่รักยิ่ง โปรดช่วยให้คริสตจักรของเรา เห็นคุณค่าและสรรเสริญผู้หญิงที่เกรงกลัวพระองค์ด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น