ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีหลายสิ่งที่เราให้เกียรติและยกย่องในวัฒนธรรมของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญและเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว สิ่งหนึ่งที่ยั่งยืนในผู้หญิงสวย ไม่ใช่เป็นเสน่ห์หรือความงามของเธอ แต่ความยำเกรงพระเจ้าของเธอต่างหากครับ ขอให้เราแน่ใจว่าครอบครัวในคริสตจักรของเรา และครอบครัวทางกายภาพของเราให้ความสำคัญกับผู้หญิงของพระเจ้าและให้ยกย่องพวกเธอตามที่พวกเธอสมควรได้รับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดให้เรามีตาที่ดีขึ้น และใจที่ซื่อสัตย์มากขึ้น ในการที่เราจะเห็นคุณค่าของลักษณะนิสัยในทุกคนที่สะท้อนให้เห็นถึงพระองค์ -ขอทรงอวยพรเรา ในการที่เราจะเลี้ยงลูกหลานของเราโดยการปลูกฝังคุณสมบัติที่เหมาะสมเหล่านี้ในพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะใช้ในการเลือกคู่ชีวิต พระเจ้า ขอทรงโปรดช่วยเราในคริสตจักรของเราที่จะให้ความสำคัญกับผู้หญิงและยกย่องนิสัยที่บริสุทธิ์ของพวกเธอ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น