ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แสดงว่าพระเจ้าชอบร้องเพลงด้วย พระองค์ยังชอบที่จะร้องขับกล่อมให้กับคนที่พระองค์รักด้วย พระเจ้าไม่ได้เป็นแค่ อับบา พ่อเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นเหมือนแม่อีกด้วย พระองค์โอบอุ้มลูกๆ ของพระองค์ อย่างทะนุถนอมด้วยความรักของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

So God likes to sing too! He even likes to share his lullabies with those he loves. Not only is God Abba Father, he is also like a mother. He gently rocks and quiets his children with his affectionate care.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพเจ้าขออธิษฐานว่าตอนที่ข้าพเจ้าเจอกับปัญหาในชีวิตนั้น ข้าพเจ้าจะระลึกขึ้นได้ถึงคำพูดเหล่านี้ และวิ่งหาที่คุ้มภัย การปลอบโยน และสันติสุขภายใต้การปกป้องของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าโปรดทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเพลงขับกล่อมบทนี้ในชีวิต ตอนที่พระองค์ทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความรอดของพระองค์เด่นชัดขึ้นในทุกๆวัน อธิษฐานในนามพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

My Prayer...

O God, I pray that when the storms of life rage against me, I will remember these words and find refuge, comfort and peace in your sheltering care. Make me aware, O God, of your singing in my life as you make your salvation more clear to me each day. Through my Savior Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เศฟันยาห์ 3:17

ความคิดเห็น