ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณฝากความมั่นคง ความหวังและการปกป้องของชีวิตไว้กับอะไร วิถีทางขององค์เจ้าชีวิตนั้น เป็นที่ลี้ภัย เป็นขุมกำลัง และเป็นที่มั่นคงปลอดภัย ดังนั้นให้เราแน่ใจนะว่า เราได้ฝากชีวิตไว้บนวิถีทางนั้น และที่พระเจ้าสั่งหรือเรียกให้เรามามีชีวิตที่ชอบธรรมนั้น ก็เพื่อปกป้องตัวเรานั่นเอง แถมยังเป็นการให้เกียรติกับพระเจ้าอีกด้วย

Thoughts on Today's Verse...

What is your source of security, hope, and protection? The way of the Lord is a refuge, a strength, a place of security! Let's make sure we live our lives there, knowing that God's commands and demands for righteousness are for our protection as well as his glory.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ใจพระองค์มากยิ่งๆขึ้นไป และกล้าที่จะฝากชีวิตไว้บนวิถีทางนั้น ข้าพเจ้าไม่อยากหลงไปเดินตามเสียงหลอกลวง หรือถูกล่อลวงให้ห่างจากความจริงและความชอบธรรมของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกับสิ่งที่พระองค์ต้องการ และใช้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Please, dear Lord, help me more perfectly find your will and have the courage to build my life there. I don't want to follow false voices, nor do I want to be tempted away from your truth and righteousness. May your will not only be my delight, but also my refuge. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:29

ความคิดเห็น