ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้พระเจ้ากำลังพูดกับเยเรมีย์เกี่ยวกับชะตากรรมของเยรูซาเล็ม แต่คำสัญญานี้ก็ใช้ได้กับเราเหมือนกัน พระเจ้าอยากให้เราร้องเรียกหาพระองค์ บ่อยครั้งที่พระองค์รอให้เราขอก่อน แล้วพระองค์ถึงจะอวยพรในสิ่งที่พระองค์ตั้งใจที่จะทำให้กับเรา แต่ด้วยปัญญาอันน้อยนิดของเรา เราไม่มีวันเข้าใจความจริงอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระเจ้าได้เลย พระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเรื่องพระคุณของพระองค์ได้หมด

คำอธิษฐาน

พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์นั้นน่าทึ่งมากเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ พระบิดาที่รัก โปรดทำให้คนในโลกนี้ตะลึงงันไปเลยในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาแบบไม่มีใครคาดคิด พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น