ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเมตตากรุณานั้นสำคัญแค่ไหน เปาโลพูดว่าการประกาศเกี่ยวกับความเมตตากรุณาของพระเจ้านั้นสำคัญยิ่งกว่าชีวิตเขาเสียอีก อันที่จริง เขาก็ทุ่มสุดชีวิตเพื่อการประกาศจริงๆหลังจากที่ได้เปลี่ยนมาติดตามพระเยซูแล้ว

Thoughts on Today's Verse...

How important is grace? Paul said that telling about that grace was more important to him than his life! In fact, that was his life after his conversion to Jesus!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับความเมตตากรุณาอันเหลือล้นของพระองค์ ที่หลั่งไหลออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ด้วยการส่งพระเยซูมาตายแทนเรา ในฐานะลูกของพระองค์เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับของขวัญที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของพระเยซูนี้ ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะมอบชีวิต ความรักและทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ามี ให้กับพระองค์เป็นการตอบแทน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, Holy Father, thank you for your lavish grace demonstrated and fully expressed in sending Jesus to die for me. As your child, and in thanks to your sacrificial gift, I pledge to you my life, my love, and my all. Through Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 20:24

ความคิดเห็น