ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันมีรางวัลแห่งการอดทนรอคอยจริงๆหรือ สังคมของเราคงไม่คิดอย่างนี้แน่ ถ้าจะมีข้อพระคัมภีร์ที่ตรงกันข้ามกับค่านิยมของสังคม "สมัยใหม่" นี้ ก็คงจะเป็นข้อนี้แหละ ที่ว่า "ดังนั้น ให้ ตั้งสติไว้ให้พร้อม...บังคับตัวเองไว้ให้ดี...ตั้งความหวังให้เต็มที่...ในความกรุณาของพระเจ้าที่คุณจะได้รับในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา" จะเห็นว่าข้อนี้ไม่เข้ากับคำขวัญของคนในปัจจุบันนี้เลย แต่นี่ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อ แต่เป็นความจริงที่ไม่ตายที่วิญญาณนักสู้ของพี่น้องที่จากไปก่อนหน้าเราแล้ว ได้ยึดมั่นไว้ แต่อย่าให้เราเพิดเฉยกับข้อนี้ แต่ให้เราสวมกอดมันไว้ เพื่อเดินตามแบบอย่างของพี่น้องที่เต็มไปด้วยความเชื่อในหนังสือ ฮบ 11

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ช่วยทำให้ข้าพเจ้ามีความอดทนและสัตย์ซื่อ ที่จะยอมให้พระองค์สร้างอุปนิสัยและสติปัญญา ในแบบที่โลกขาดแคลนอย่างมากและที่จำเป็นต้องมีอย่างยิ่ง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น