ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รางวัลแห่งการอดทนรอคอย ถ้าจะมีคำที่ตรงกันข้ามกับความคิดเพ้อฝันทั้งหลายของสังคม "สมัยใหม่" ก็น่าจะเป็นคำพวกนี้แหละ คือ ตั้งสติไว้ให้พร้อม...บังคับตัวเองไว้ให้ดี...ตั้งความหวังให้เต็มที่...นี่ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อ แต่พวกมันเป็นความจริงที่ไม่ตายของวิญญาณนักสู้ของพี่น้องเราที่จากไปก่อนหน้าเราแล้ว

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ช่วยทำให้ผมมีความอดทนและสัตย์ซื่อ ที่จะยอมให้พระองค์สร้างลักษณะนิสัยและสติปัญญาที่โลกผมขาดอย่างแรงและที่ผมจำเป็นต้องมีอย่างมาก อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น