ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รางวัลแห่งการอดทนรอคอย! ถ้าจะมีคำที่เหมาะสมกับความแปรเปลี่ยนของสังคม "สมัยใหม่" ก็น่าจะเป็นคำเหล่านี้แหละครับ! คือ เตรียมความพร้อม...บังคับตัวเองไว้ให้ดี...ให้ตั้งความหวังในอนาคต...ถ้อยคำเหล่านี้ไม่ใช่สโลแกนโฆษณา แต่ทั้งหมดเป็นความจริงที่ยั่งยืนของจิตวิญญาณของผู้ที่ได้ไปก่อนเรา!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้มีความอดทนและความสัตย์ซื่อ ที่จะให้พระองค์สร้างลักษณะของพระองค์และให้สติปัญญาในตัวข้าพระองค์ได้อย่างเต็มที่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น