ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รางวัลแห่งการอดทนรอคอย ถ้าจะมีคำที่ตรงกันข้ามกับค่านิยมของสังคม "สมัยใหม่" นี้ ก็คงจะเป็นข้อนี้แหละ ที่ว่า ตั้งสติไว้ให้พร้อม...บังคับตัวเองไว้ให้ดี...ตั้งความหวังให้เต็มที่...นี่ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อ แต่เป็นความจริงที่ไม่ตายที่วิญญาณนักสู้ของพี่น้องที่จากไปก่อนหน้าเราแล้ว ได้ยึดมั่นไว้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ช่วยทำให้ผมมีความอดทนและสัตย์ซื่อ ที่จะยอมให้พระองค์สร้างอุปนิสัยและสติปัญญา ในแบบที่โลกผมขาดแคลนอย่างมากและที่ผมจำเป็นต้องมีอย่างยิ่ง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change