ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการบอกว่าเรา "รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" พระเยซูมาเพื่อแบกภาระของเราและเอารอยเปื้อนและความเจ็บปวดจากความบาปของเราออกไป (อ่าน อิสยาห์ 53ซึ่งเป็นบทที่กล่าวถึงทาสผู้ทนทรมานของพระเจ้า ถ้าอ้างอิงในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่จะเป็นการพูดถึงพระเยซู) ตอนนี้พระองค์ขอให้เราใช้ชีวิตแบบผู้ที่ได้รับการไถ่แล้ว ให้เราทำจริงๆ โดยให้เรากระทำต่อคนที่อยู่รอบข้างเรา พระองค์เรียกเราให้ทำมากกว่าแค่อธิษฐานเผื่อ หรือแค่คอยถามว่าเราช่วยอะไรได้บ้าง พระองค์เรียกเราให้มารับใช้ สอน และช่วยเหลือผู้ที่มีภาระหนัก

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และมีเมตตา ขอทรงให้ข้าพระองค์มีตาที่เห็น มีใจที่จะรับใช้ และมีมือที่จะพร้อมช่วยคนอื่นที่กำลังต้องการให้ช่วยยกภาระของเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น