ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณกำลังรอใครครับ มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่าการรอคอยพระเยซูกลับมาพาเรากลับบ้านในสง่าราศีของพระองค์ไหมครับ

คำอธิษฐาน

กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุกยุคสมัย ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ และทุกเข่าจะก้มกราบองค์พระผู้ช่วยให้รอด ขอพระองค์ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคของเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น