ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้อนาคตมั่นคง แต่การทุ่มตัวหาสติปัญญาก็คุ้มกว่าการทุ่มตัวหาเงินทอง เพราะสติปัญญาไม่ใช่แค่ปกป้องเราจากอนาคตที่ไม่แน่นอน แต่สติปัญญาในแบบของพระเจ้านั้นยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงไม่ไปทำเรื่องโง่ๆและชั่วๆอีกด้วย ที่สำคัญที่สุด สติปัญญาของพระเจ้าสอนให้เรารู้ว่า ถ้าไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิต อนาคตของเราไม่มั่นคงแน่

Thoughts on Today's Verse...

We can try to insure our future through many things. Wisdom, however, is always a better investment than finances because it not only shelters us from our uncertain future, but Godly wisdom can also keep us out of the unnecessary consequences for dumb and ungodly behaviors. Most of all, God's wisdom teaches us that there's no solid future without our lives centered on God.

คำอธิษฐาน

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผมอยากเก่งกาจในทางของพระองค์ และโง่เขลาในเรื่องชั่วๆ โปรดยกโทษให้กับความโง่เขลาและดื้อด้านของผมด้วย โปรดให้พระวิญญาณนำผมไปในทางแห่งความจริง ความยุติธรรม และความชอบธรรมด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูองค์เจ้าชีวิต อาเมน

My Prayer...

O Lord God, I want to be wise in your ways and innocent in the ways of evil. Forgive my foolish and sometimes rebellious behaviors. Lead me with your Spirit in the ways of truth, justice, and righteousness. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ปัญญาจารย์ 7:12

ความคิดเห็น