ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนเราสามารถทำให้อนาคตมั่นคงได้ด้วยหลายวิธี แต่การทุ่มตัวหาสติปัญญาของพระเจ้าก็คุ้มกว่าการทุ่มตัวหาเงินทอง เพราะสติปัญญาของพระเจ้าไม่ใช่แค่ปกป้องเราจากอนาคตที่ไม่แน่นอน แต่สติปัญญาในแบบของพระเจ้านั้นยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงไม่ไปทำเรื่องโง่ๆและชั่วๆอีกด้วย ที่สำคัญที่สุด สติปัญญาของพระเจ้าสอนให้เรารู้ว่า ถ้าไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิต อนาคตของเราไม่มั่นคงแน่ และที่รู้ๆคือ "สติปัญญาในแบบของพระเจ้า ก็จะรักษาชีวิตของเจ้าของมัน"

คำอธิษฐาน

โอ ข้าแต่พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าอยากที่จะเก่งกาจในทางของพระองค์ และโง่เขลาในเรื่องชั่วๆ โปรดยกโทษให้กับความโง่เขลาและความดื้อด้านของข้าพเจ้าด้วย โปรดให้พระวิญญาณนำข้าพเจ้าไปในทางแห่งความจริง ความยุติธรรม และความชอบธรรมด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น