ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้อนาคตมั่นคง แต่การทุ่มตัวหาสติปัญญาก็คุ้มกว่าการทุ่มตัวหาเงินทอง เพราะสติปัญญาไม่ใช่แค่ปกป้องเราจากอนาคตที่ไม่แน่นอน แต่สติปัญญาในแบบของพระเจ้านั้นยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงไม่ไปทำเรื่องโง่ๆและชั่วๆอีกด้วย ที่สำคัญที่สุด สติปัญญาของพระเจ้าสอนให้เรารู้ว่า ถ้าไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิต อนาคตของเราไม่มั่นคงแน่

คำอธิษฐาน

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผมอยากเก่งกาจในทางของพระองค์ และโง่เขลาในเรื่องชั่วๆ โปรดยกโทษให้กับความโง่เขลาและดื้อด้านของผมด้วย โปรดให้พระวิญญาณนำผมไปในทางแห่งความจริง ความยุติธรรม และความชอบธรรมด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น