ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสรรเสริญเป็นการพูดถึงพระเจ้าโดยตรง เพื่อให้พระองค์รู้ว่าเรารู้นะว่าพระองค์เป็นใคร ได้ทำอะไรให้กับเราบ้าง และกำลังทำอะไรอยู่ การสรรเสริญนอกจากจะบอกว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้ว ยังเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเป็นการบอกให้รู้ว่าไม่ใช่แค่พระคุณของพระองค์นะที่ไม่มีอะไรเทียบเคียงได้ แต่ยังรวมถึงสง่าราศี ฤทธิ์อำนาจ ความบริสุทธิ์ ความสัตย์ซื่อ ความชอบธรรม ความเมตตา ความรัก การให้อภัย ความยุติธรรม และอื่นๆอีกมากมาย ที่ไม่มีอะไรมาเทียบเคียงได้เช่นกัน พระเจ้าก็คือพระเจ้า และการสรรเสริญคือการเฉลิมฉลองด้วยความขอบคุณที่พระองค์เป็นพระเจ้า และยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดคือ พระองค์เป็นพระเจ้าของเราด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ไร้เทียบเคียง ผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณ พระองค์คู่ควรกับคำพูด ความคิด และจินตนาการที่ดีเลิศของข้าพเจ้าจริงๆ ข้าพเจ้าไม่ใช่แค่สรรเสริญยกย่องและยอมจำนนต่อพระองค์เท่านั้น แต่ข้าพเจ้าก็ยังชื่นชมยินดีที่พระองค์เป็นพระเจ้า ข้าพเจ้าเฉลิมฉลองกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับข้าพเจ้าในอดีต และที่จะทำให้ในอนาคตด้วย พระองค์ช่างสุดยอดจริงๆ พระองค์เป็นพระบิดาและพระเจ้าของข้าพเจ้า อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้เปี่ยมไปด้วยความรักอันหาที่เทียบเคียงได้ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น