ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการฟื้นฟูและพระพร พระองค์ไม่ได้อยากที่จะฟื้นฟูและอวยพรเราแค่ครั้งเดียวตอนที่ให้ความรอดกับเรา แต่พระองค์อยากจะอวยพรเราทุกวัน ความรักมั่นคงของพระองค์สดใหม่ทุกเช้า อย่างที่พระองค์เทพระพรให้กับเราตลอดมา (บทเพลงคร่ำครวญ 3:23) พระองค์ไม่ใช่ให้แค่สิ่งที่เราอยากได้ แต่ยังให้เรามีความสุขกับสิ่งดีๆอีกมากมาย และในที่สุด พระองค์ก็ได้มอบสิ่งที่จำเป็นกับเรา เพื่อจะได้มาเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับอำนาจ ความยิ่งใหญ่ เกียรติยศ ความสัตย์ซื่อ ความเมตตา สติปัญญา และพระคุณของพระองค์ ขอบคุณที่อวยพรข้าพเจ้าด้วยความรอด ของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระพรที่ผ่านมาทางครอบครัวในคริสตจักร คำสัญญาที่จะได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ และสำหรับคำยืนยันที่พระองค์จะฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น