ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสารภาพความผิดบาปของเราหมายความว่าเรามองบาปของเราเช่นเดียวกับที่พระเจ้ามอง คือมองบาปทุกอย่างด้วยความรังเกียจ คำสารภาพแบบนี้จะเปิดใจของเราให้ความสง่างามของสวรรค์ได้หลั่งไหลลงมา (ดูสดุดี 51) พระเจ้าให้อิสระที่หลุดพ้นจากความบาป ซึ่งพระเยซูได้เป็นผู้ซื้อไว้แล้วที่กลโกรธา พระเจ้าไม่เพียงแต่ยกโทษความบาปให้กับเราเท่านั้น พระองค์ทำให้เราบริสุทธิ์ด้วย เราไม่ได้เป็นคนบาปอีกต่อไป และคราบของความบาปก็ถูกลบออกเช่นกัน เราสะอาด สมบูรณ์แบบ และไม่มีตำหนิ เพราะพระคุณบริสุทธิ์ของพระเจ้า (โคโลสี 1:21-22) ตอนนี้ขอให้เรามีชีวิตอยู่ในทางที่สะท้อนให้คนอื่นเห็นของขวัญที่น่าทึ่งนี้!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอสารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับ ... (โปรดบอกพระเจ้าเรื่องความผิดบาปของคุณอย่างเจาะจง) ขอบคุณที่ให้ข้าพระองค์สามารถบอกกับพระองค์ตรงๆ และแบ่งความหงุดหงิดและความเศร้าโศกของข้าพระองค์ในความบาปเหล่านั้น ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากอำนาจความบาปในชีวิตของข้าพระองค์ และขอให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจว่าพระอง์ไม่ได้แค่ยกโทษเท่านั้น แต่พระองค์ทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ และไร้ตำหนิ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น