ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อผมรู้ว่าพระเจ้าต้องจ่ายอะไรเพื่อยกโทษให้กับผมบ้าง แล้วจะให้ผมนิ่งเฉยไม่ยอมยกโทษให้กับพี่น้องที่พระคริสต์ตายแทนได้หรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ในวันนี้ข้าพเจ้าขอสละทิ้งความไม่พอใจหรือความขมขื่นที่มีต่อลูกคนหนึ่งของพระองค์ ข้าพเจ้าเสียใจที่ไม่ได้สะท้อนพระคุณและความเมตตาของพระองค์ที่เทลงมาบนข้าพเจ้าออกมาให้เห็น ข้าแต่ อับบาพระบิดา ข้าพเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยถอดถอนข้อกล่าวหาที่คนพูดใส่ร้ายข้าพเจ้า และยกโทษให้กับคนที่ทำร้ายจิตใจข้าพเจ้า อย่างที่พี่น้องคริสต์เตียนควรอภัยให้กับกัน โปรดช่วยข้าพเจ้าที่ตั้งใจจะยกโทษให้กับคนอื่นอย่างที่พระเยซูทำ ถึงแม้มันจะฝืนใจมากก็ตาม อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change