ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้เลี้ยงที่ดีเตรียมแกะของเขา เพื่อที่จะเผชิญกับการทดลองในชีวิต แต่ในหนังสือสดุดีบทที่ 23 เตือนเราว่าไม่มีผู้เลี้ยงแกะคนไหนเตรียมแกะของเขาได้เหมือนกับผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่สุด ขอให้เราให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์เข้าไปในชีวิตของพี่น้องในพระคริสต์ โดยเฉพาะการอธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อให้พระองค์เตรียมพวกเขาให้มีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการ เพื่อที่จะทำงานของพระองค์!

คำอธิษฐาน

โอ ผู้เลี้ยงแกะที่ประเสริฐ ขอทรงให้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระองค์เข้าไปในคนของพระองค์ และขอทรงเตรียมเราให้ทำในสิ่งที่ดีในยุคของเรา เช่นเดียวกับคริสเตียนยุคแรกได้ทำในยุคของพวกเขา ขอให้ทุกอย่างสำเร็จ เพื่อพระสิริของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น