ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้เลี้ยงที่ดีก็จะเตรียมแกะของเขา เพื่อเผชิญกับการทดลองในชีวิต แต่ในหนังสือสดุดีบทที่ 23 เตือนให้รู้ว่า ในเรื่องการจัดเตรียมแกะนั้น ไม่มีผู้เลี้ยงคนไหนเลย ที่สามารถเลียนแบบพระผู้เลี้ยงที่ดีเลิศได้ ให้พวกเรามาปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เข้าไปในชีวิตของพี่น้องในพระคริสต์กันเถอะ ด้วยการอธิษฐานอย่างเจาะจงให้พระเจ้าเตรียมพวกเขาให้มีทุกอย่างพร้อมสรรพสำหรับทำการดีของพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ ผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่ ขอปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ เข้าไปในคนของพระองค์ และขอช่วยเตรียมเราให้พร้อมสำหรับทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในยุคของเรา เหมือนกับที่คริสเตียนในยุคแรกทำ ขอให้ทุกอย่างที่ทำนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ในนามของพระเยซู พระเอกของผม อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change