ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม่ของผมเตือนผมกับพี่น้องอย่างสม่ำเสมอตอนที่เราเป็นเด็กว่าความบาปมักจะเป็นทางลัดที่จะทำให้พลาดไปสู่สิ่งที่ดี ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เตือนเราว่าความร่ำรวยที่ได้มาแบบผิดๆ ก็ไม่ใช่เส้นทางที่จะทำให้มีชีวิตที่ร่ำรวยและเต็มบริบูรณ์ได้เหมือนจากทางที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตาและทรงรัก ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ติดอยู่ในความอิจฉาและวัฒนธรรมของความมั่งคั่ง ขอทรงใช้พระวิญญาณของพระองค์ในการพัฒนาข้าพระองค์ให้อดทนและมีความชอบธรรม เพื่อที่ข้าพระองค์จะต่อต้านการล่อลวงของซาตานและแสวงหาความยริบูรณ์ของชีวิตที่พระองค์ปราถนาที่จะนำมาให้ข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น