ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม่ของผมเตือนผมกับพี่น้องบ่อยๆ ตั้งแต่เด็กจนโตว่า อย่าคิดที่จะรวยทางลัดด้วยการทำบาป ก็เหมือนกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราว่าความร่ำรวยที่ได้มาแบบผิดๆ ก็ไม่ใช่หนทางที่นำไปสู่ชีวิตที่มั่งคั่งบริบูรณ์ มีทางเดียวที่จะนำเราไปถึงชีวิตแบบนี้ได้ คือเดินตามแนวทางของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตาและทรงรัก โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่เป็นคนขี้อิจฉาและหลงอยู่กับความฟุ้งเฟ้อของสังคม โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ สร้างอุปนิสัยใหม่ให้กับข้าพเจ้า ที่จะมีความอดทนและมีชีวิตที่พระเจ้าใช้การได้ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เอามาใช้ต่อต้านการล่อลวงของซาตานและใช้ติดตามชีวิตที่เต็มบริบูรณ์ที่พระองค์อยากจะให้ข้าพเจ้ามี อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น