ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะมีชีวิตอย่างผู้มีชัยเพื่อองค์เจ้าชีวิต เมื่อเราทะยานขึ้นด้วยปีกของนกอินทรี มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นใหญ่เลย ถ้าเราจะวิ่งและไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการทำงานให้กับองค์เจ้าชีวิตเพราะมีฤทธิ์อำนาจและการสถิตอยู่ของพระองค์เป็นแรงหนุน มีแต่นักสู้ตัวจริงเท่านั้นที่จะเดินต่อไปและไม่ล้มลงเมื่อเจอกับการทดลอง พี่น้องครับ ขอให้เราเดินหน้าต่อไป พระองค์สถิตกับเราตลอดแม้แต่ตอนที่เรากลัวมากคิดว่าพระองค์ลืมเราแล้ว

Thoughts on Today's Verse...

It is easy for us to live victoriously for the Lord when we soar on the wings of eagles. It can be exciting when we run and don't grow weary in the work of the Lord, buoyed by his power and presence. But it often takes heroes to keep walking and not faint when trying times come. Keep on walking brother and sister. The Lord is there when you most fear he has forgotten you!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่ทรงสั่งให้จักรวาลเกิดขึ้น ผู้เสริมกำลังให้กับคนที่หมดแรงสู้กับปัญหาและความเครียดที่ซาตานยัดเยียดให้ ข้าพเจ้าขออธิษฐานเป็นพิเศษให้กับเพื่อนๆที่สนิทสนมกัน ที่กำลังตกอยู่ในการทดลอง ข้าแต่ พระยาห์เวห์ ที่รัก ได้โปรดเสริมกำลังและช่วยเติมเต็มในส่วนที่พวกเขาจำเป็นอย่างเร่งด่วนด้วยเถิด อธิษฐานผ่านทางพระเยซู ผู้มีชัยเหนือซาตาน ความบาป และความตาย และในนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Majestic God, whose voice holds together our universe, give those who can barely walk the strength to continue as they face the stress and assault of the evil one. I specifically want to pray for those I know personally who are facing trying times. Please, dear Lord, give them strength and meet their most pressings needs. Through Jesus, who conquered Satan, sin and death, and in the power of his holy name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 40:31

ความคิดเห็น