ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่สับสนวุ่นวายนี้ เรามักจะปล่อยตัวให้ไปหมกมุ่นอยู่กับความวิตกกังวลและสิ่งที่ไร้สาระ สิ่งนี้ให้อะไรกับเราบ้าง แทนที่มันจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี หรือต่ออายุเราให้ยืนยาวขึ้น ป่าวเลย แต่ความกังวลกลับเร่งให้เราตายเร็วขึ้น และยังขโมยวันเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและพระคุณไปจากเราอีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ทำให้โลกยังอยู่ในวงโคจรของมัน เหมือนกับที่หัวใจของข้าพเจ้ายังเต้นอยู่ ขอบคุณที่ให้อนาคตหลังจากชีวิตที่อยู่ในโลกนี้จบลงแล้ว ขอบคุณที่เทพระคุณและพระพรอย่างเหลือล้นลงมาในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด ที่หลายครั้งข้าพเจ้าก็ลืมที่จะนับพระพรเหล่านี้ แต่มัวไปห่วงกังวลเกี่ยวกับการทำมาหากิน และกลัวที่จะสูญเสียทรัพย์ที่มีอยู่ไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น