ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความชอบธรรมจะนำพระพรอันยิ่งใหญ่มาสู่เรา ส่วนความรุนแรงก็จะต้องได้รับผลกรรมของมัน มันจะนำการตอบแทนที่สาสมมาให้กับคนที่ทำรุนแรงกับผู้อื่น แล้วเราจะเลือกอะไร ระหว่างพระพรกับความรุนแรง จะพูดให้กำลังใจหรือจะพูดจาแย่ๆ เราจะเป็นคนแบบไหน ก็ให้พระเจ้าเป็นผู้กำหนดลักษณะของเรา ไม่ใช่มนุษย์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตที่ทำให้พระองค์พอใจ คือเป็นคนที่รักความชอบธรรมและเต็มไปด้วยความเมตตาปราณี พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากทำให้คนอื่นรู้จักอาณาจักรและพระคุณของพระองค์ และอยากช่วยให้คนอื่นเห็นว่าความรุนแรงจะนำความหายนะมาสู่ทั้งตนเอง ผู้อื่น และเด็กเล็กๆด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น