ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เคยสงสัยไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนของพระเจ้าจากทุกชนชาติจะถ่อมตัวลงด้วยการกลับตัวกลับใจและขอให้พระเจ้าเปิดเผยความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้กับชนชาติต่างๆได้เห็น ผมก็อดที่จะคิดถึงคำสัญญาของพระยาห์เวห์ ที่ทำให้กับคนของพระองค์ ผ่านมาทางกษัตริย์โซโลมอน ที่ว่า "ถ้าประชาชนของเรา ที่เราได้ประทับชื่อเราไว้ ถ่อมตัวลงและอธิษฐาน และเริ่มแสวงหาใบหน้าของเรา และหันเหออกจากวิถีทางชั่วทั้งหลายของพวกเขา เราก็จะรับฟังจากสวรรค์ และจะยกโทษบาปของพวกเขาและจะรักษาแผ่นดินของพวกเขา" (2พศด 7:14)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้าเสียใจจริงๆกับบาปมากมายของข้าพเจ้า จนทำให้ชื่อเสียงของพระองค์ต้องเสื่อมเสียไปในหมู่เพื่อนฝูงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเสียใจต่อความบาปทั้งหลายที่ชนชาติของข้าพเจ้าได้ทำกัน และยังได้หันหลังไปจากทางของพระองค์อีกด้วย โปรดยกโทษให้กับพวกเราและขอแสดงฤทธิ์อำนาจเพื่อเปิดเผยพระองค์และความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นของพระองค์ในยุคของเราด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ ผู้สละชีพเพื่อไถ่พวกเราให้เป็นอิสระจากบาปทั้งสิ้น อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น