ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เคยสงสัยไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนของพระเจ้าจากทุกชนชาติจะถ่อมตัวลงด้วยการกลับตัวกลับใจและขอให้พระเจ้าเปิดเผยความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้กับชนชาติต่างๆได้เห็น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และทรงฤทธิ์ ผมเสียใจจริงๆกับบาปมากมายของผม จนทำให้ชื่อเสียงของพระองค์ต้องเสื่อมเสียไปในหมู่เพื่อนฝูงของผม ผมเสียใจต่อความบาปทั้งหลายที่ชนชาติของผมได้ทำกัน และยังได้หันหลังไปจากทางของพระองค์อีกด้วย โปรดยกโทษให้กับพวกเราและขอแสดงฤทธิ์อำนาจเพื่อเปิดเผยพระองค์และความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นของพระองค์ในยุคของเราด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change