ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูบอกว่าอะไรที่อยู่ในใจเรา มันจะแสดงออกมาให้เห็นในที่สุด ผู้ฉลาดเลิศที่เขียนหนังสือสุภาษิตบอกเราว่าให้ปกป้องจิตใจของเราเพราะมันเป็นแหล่งน้ำพุแห่งชีวิต เยเรมีย์อยากให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้จิตใจของเราดี ที่"องค์กรดวงประทีปแห่งใจ"นี้ เราจะเน้นความสำคัญของสิ่งที่เราจะใส่เข้าในใจ เพราะมันจะมีผลเป็นอย่างมากกับจิตใจของเรา ดังนั้น ให้เราเชิญองค์เจ้าชีวิตเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่เราทำ คิด อ่าน ดู หรือฟัง ขอให้พระองค์ขจัดสิ่งที่หลอกลวงออกไป และช่วยให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้มันคุ้มค่ากับเวลาและความสนใจของเราจริงๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดช่วยข้าพเจ้าปกป้องจิตใจของข้าพเจ้า และฉลาดพอที่จะไม่ใส่สิ่งที่จะเข้าไปขโมยเวลาที่จะอุทิศตนให้กับพระองค์ ข้าพเจ้าอยากจะบริสุทธิ์หมดจดทั้งนอกและใน โปรดสำรวจจิตใจของข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้ากำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาขโมยเวลาในการอุทิศตัวให้กับพระองค์ไป จนเสียโอกาสที่จะนำคนอื่นให้มารู้จักกับพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น