ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นตอนนี้เลย นั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกในพระคัมภีร์ยอห์น แน่นอน เราไม่ต้องรอจนกว่าจะถึงวันที่เราจะกลับบ้านไปหาพระเจ้าหรอก เราสามารถที่จะยินดีกับมันได้เดี๋ยวนี้เลย พระเยซูอยากให้เรารู้จัก และมีประสบการณ์กับความรักของพระองค์และการสถิตอยู่ของพระบิดาในชีวิตเราเดี๋ยวนี้เลย พระองค์ถึงกับอธิษฐานเผื่อเราในเรื่องนี้ด้วย ดังนั้นให้เราแสวงหาพระบิดากันเถอะ ไม่ใช่แค่จะได้รู้เรื่องพระองค์ แต่เพื่อจะได้ติดสนิทกับพระองค์ พระองค์อยากอยู่ใกล้เรา และจะใกล้ชิดเราเมื่อเราเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ พระองค์ทำงานในเรา ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดเราหรือเปล่า แต่อยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดและทำงานในเรา ขอให้เราเปิดตาใจสำหรับพระบิดา และขอให้พระองค์ทำให้เราได้เห็นพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ มันเหลือเชื่อจริงๆ ที่พระองค์ยอมให้ข้าพเจ้าเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ารู้สึกไม่คู่ควรเลยที่พระองค์สัญญาว่าจะทำงานในชีวิตของข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บางครั้งก็เห็นแก่ตัวมากจนมองข้ามการสถิตอยู่และพระคุณของพระองค์ไป โปรดให้สติกับข้าพเจ้าที่จะระลึกได้ถึงการจัดเตรียมด้วยความห่วงใยที่พระองค์มีให้กับข้าพเจ้าในแต่ละวัน ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะรู้จักพระองค์มากยิ่งๆขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น