ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรที่เป็นตัววัดความเป็นตัวตนของเรา แน่นอนว่าเราไม่ได้ดูเพียงจากการกระทำเวลาที่เราอยู่ "ที่คริสตจักร" เท่านั้น สิ่งที่ทดสอบตัวตนของเราจริงๆ หรือการที่เราเชื่อฟังพระเจ้านั้นดูได้จากความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ในงานของพระองค์ที่ทรงไถ่ผู้ที่หลงหาย ถูกละเลย ถูกข่มเหง และคนที่ใจสลาย เมื่อเราอยู่อย่างไม่สนใจคนอื่นมากขึ้น หรือเมื่อมีคนที่พอใจกับสิ่งที่มีน้อยลง สังคมและวัฒนธรรมก็ตกต่ำลง เพราะคนไม่มีจิตใจของพระเจ้า และก็จะเกิดความอิจฉาและไม่พอใจซึ่งกันและกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้่าผู้เป็นที่รัก ผู้ยิ่งใหญ่และทรงครอบครอง ขอทรงโปรดยกโทษให้เราและใช้ลูกๆ ของพระองค์ที่จะรักษาแผ่นดินของเรา พระบิดา ข้าพระองค์ขออธิษฐานที่พระองค์จะใช้ข้าพระองค์ให้เป็นพระพรแก่ใครสักคนที่ต้องการคนที่เขาคนนั้นจะหันหน้าเข้าหาได้ในเวลาที่มีปัญหา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น