ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่สนใจฟังคำแนะนำจากสติปัญญาของพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าสำหรับพระพรและสิ่งล้ำค่าในชีวิต ก็จะเจอกับความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีความสุข ถึงแม้หลักการนี้จะดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่กับโลกในปัจจุบันนี้ที่เต็มไปด้วยคำโฆษณาชวนเชื่อ แต่ความเข้าใจนี้เป็นหัวใจที่จะนำไปถึงพระพรและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

Thoughts on Today's Verse...

Those who seek the instruction of God's wisdom and who trust in God for their life's blessings and values will find joyful prosperity. While this philosophy doesn't play well in the world of commercials, this understanding is the key to a blessed and prosperous life!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสติปัญญา และเป็นนิรันดร์ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าให้เข้าถึงสติปัญญาและพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอฝากอนาคตไว้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Wise and Eternal God, open my mind to your wisdom and my heart to your gracious presence. I trust my future with you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 16:20

ความคิดเห็น