ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่สนใจฟังคำแนะนำจากสติปัญญาของพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าสำหรับพระพรและสิ่งล้ำค่าในชีวิต ก็จะเจอกับความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีความสุข ถึงแม้หลักการนี้จะดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่กับโลกในปัจจุบันนี้ที่เต็มไปด้วยคำโฆษณาชวนเชื่อ แต่ความเข้าใจนี้เป็นหัวใจที่จะนำไปถึงพระพรและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสติปัญญา และเป็นนิรันดร์ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าให้เข้าถึงสติปัญญาและพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอฝากอนาคตไว้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น