ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"จงให้เกียรติกับพ่อแม่ของเจ้า" นี่เป็นเรื่องพื้นฐานในแผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตเรา ครอบครัวไหนที่สร้างขึ้นภายใต้กรอบแห่งพระคุณของพระเจ้า แล้วลูกๆให้ความเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ ก็จะเกิดผลดีกับตัวลูกเอง เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และยังคงให้เกียรติและเคารพพ่อแม่อย่างที่ควรจะเป็น ถือเป็นการรักษาศักดิ์ศรีของพ่อแม่ และยังเป็นแบบอย่างที่สำคัญให้กับลูกๆได้เห็นอีกด้วย อย่าให้เราถูกกวาดต้อนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนในยุคนี้ที่ทุบตีพ่อแม่กันเลย มาเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่กันเถอะ เพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้า (ถ้าพ่อแม่ของคุณเป็นคนไม่ดีและชอบทำร้ายคุณ ก็ให้หาผู้อาวุโสในคริสตจักร ที่จะให้คำปรึกษาและหนุนน้ำใจคุณ ทั้งทางด้านอารมณ์และจิตวิญญาณ แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ยังคงต้องหาโอกาสที่จะทำดีกับพ่อแม่ที่ร้ายๆของคุณต่อไป ด้วยการเชื่อฟัง เคารพและซื่อตรงกับท่าน)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรักและพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ขอบคุณสำหรับพ่อแม่ของข้าพเจ้า คือทั้งพ่อแม่ฝ่ายเนื้อหนังและ/หรือพ่อแม่ฝ่ายจิตวิญญาณ โปรดอวยพรพวกเขา ให้เจอกับกุญแจดอกสำคัญที่จะนำพาพวกเขากลับบ้านไปหาพระองค์ โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ที่จะรู้ว่าจะแสดงความรักและความเคารพกับพวกเขาอย่างไรถึงจะดีที่สุด แต่เหนือสิ่งอื่นใด พระบิดาเจ้าข้า โปรดช่วยให้พวกเขาเห็นว่าที่ข้าพเจ้ามีความรักและมีนิสัยแบบนี้ ล้วนแต่มาจากพระองค์ทั้งสิ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change