ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่ความรักต้องแสดงออกเป็นการกระทำ สำหรับผู้เชื่อ การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าเรารักพระเยซูมากแค่ไหน ก็คือการเชื่อฟังพระคำ การทำตามตัวอย่างและทำตามใจพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่สำแดงความรักของพระองค์ออกมาในพระเยซู ขอบคุณพระเยซูที่ทำให้เรารู้ว่าจะรักพระบิดาได้นั้น ต้องเชื่อฟังและทำตามใจและให้เกียรติกับคำสั่งของพระองค์ วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะทำตามใจพระองค์ โปรดรับการกระทำ คำพูด และความคิดของข้าพเจ้า ให้เป็นเครื่องบูชาสรรเสริญแด่พระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น