ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงความรักความห่วงใยต่อสาวกของพระองค์ด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเขาต่อพระเจ้า ดังนั้นเราต้อง เราควร และเราสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักให้พระเจ้าปกป้องพวกเขาฝ่ายจิตวิญญาณด้วย

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้อ่อนโยน ผู้ปกป้องที่ยิ่งใหญ่ของฝูงแกะ ขอพระองค์ได้รับเกียรติจากชีวิตของข้าพเจ้า โปรดปกป้องทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณของคนเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าเป็นห่วงเป็นใยมาก อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น