ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแก้แค้นคนที่ทำผิดต่อเราเป็นวิธีที่น่าสพึงกลัวและเจ็บปวดเราเชื่อมั่นว่าพระยาห์เวห์จะจัดการให้อย่างยุติธรรม ปล่อยให้เป็นเรื่องของพระองค์เถอะ ยิ่งเราสุมความโกรธแค้นมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะนำความเสียหายมาสู่ตนและชีวิตได้ และในที่สุดมันก็จะทำให้เรามีอุปนิสัยที่ชั่วร้ายไปด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Vengeance is an awful and painful way to respond to those whom we feel have wronged us. The LORD is our assurance of just rewards. Leave it to him. Escalating vindictiveness only leads to broken people and to broken lives. Worse yet, it leads to broken character.

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะอดทนรอการตัดสินอย่างยุติธรรมของพระองค์ต่อคนที่ทำผิดต่อข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเน้นเรื่องความรอดกับคนที่ทำผิดต่อข้าพเจ้ามากกว่าเน้นเรื่องการแก้แค้น โปรดให้จิตใจของข้าพเจ้าเป็นเหมือนจิตใจของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่ข้าพเจ้าอ้างถึงตอนอธิษฐานด้วยเถิด อาเมน

My Prayer...

Through your Spirit, Abba Father, please empower me to be patient for you to right injustices committed against me. Please help me to be more concerned about the salvation of those who may have wronged me than I am about getting even. Please give me more of a heart like your Son, Jesus, in whose name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 20:22

ความคิดเห็น