ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแก้แค้นคนที่ทำผิดต่อเราเป็นวิธีที่น่าสพึงกลัวและเจ็บปวดเราเชื่อมั่นว่าพระยาห์เวห์จะจัดการให้อย่างยุติธรรม ปล่อยให้เป็นเรื่องของพระองค์เถอะ ยิ่งเราสุมความโกรธแค้นมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะนำความเสียหายมาสู่ตนและชีวิตได้ และในที่สุดมันก็จะทำให้เรามีอุปนิสัยที่ชั่วร้ายไปด้วย

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะอดทนรอการตัดสินอย่างยุติธรรมของพระองค์ต่อคนที่ทำผิดต่อข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเน้นเรื่องความรอดกับคนที่ทำผิดต่อข้าพเจ้ามากกว่าเน้นเรื่องการแก้แค้น โปรดให้จิตใจของข้าพเจ้าเป็นเหมือนจิตใจของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่ข้าพเจ้าอ้างถึงตอนอธิษฐานด้วยเถิด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น