ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากบทเพลงสรรเสริญอันไพเราะ ที่ชื่อว่า "โอ้ พระเศียรขององค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์" ท่อนสุดท้ายจบลงด้วยข้อความที่ว่า "องค์เจ้าชีวิต ขออย่า ขออย่า ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ยืนยาวกว่าความรักที่มีต่อพระองค์เลย" เพื่อให้เข้ากับอารมณ์นี้ ขอเพิ่มอีกท่อนหนึ่งเข้าไป คือ"องค์เจ้าชีวิต ขออย่า ขออย่า ให้ข้าพเจ้าตายไปก่อนที่คนรุ่นหลังจะได้รู้จักพระองค์เลย" เราต้องมีชีวิตอยู่ถึงสี่ชั่วคน จะได้เห็นพวกเขาส่งต่อความเชื่อไปยังรุ่นต่อไป (2ตธ 2:1-2) นี่หมายถึงผมอยากให้รุ่นหลานส่งต่อความเชื่อของพวกเขาไปให้กับลูกหลานและเพื่อนๆของพวกเขา ใช่แล้ว "องค์เจ้าชีวิต ขออย่าให้ อย่าให้ ข้าพเจ้าตายไปก่อนที่คนรุ่นหลังจะได้รู้จักพระองค์เลย"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า องค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์ ผู้มีชื่อยิ่งใหญ่ว่า "เราเป็น" ขอช่วยให้ข้าพเจ้าและคนที่อยู่ในยุคนี้ ได้ส่งต่อความปลื้มปิติในฤทธานุภาพและสง่าราศีของพระองค์ให้กับคนรุ่นต่อไป ขอทรงอวยพรอนาคตของคริสตจักรของพระองค์ ให้มีลูกหลานแห่งความเชื่อสืบต่อจากรุ่นของข้าพเจ้าไปอีกหลายๆ รุ่น หรือจนกว่าจะถึงวันนั้นที่พระองค์ส่งพระบุตรมานำคนของพระองค์กลับบ้าน อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิต ผู้ที่กำลังจะเสด็จมาของข้าพเจ้า คือองค์พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น