ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้อวยพรกษัตริย์ดาวิดอย่างมากมาย - จากเด็กเลี้ยงแกะกลายมาเป็นกษัตริย์ จากเด็กรับใช้กลายมาเป็นวีรบุรุษสงคราม จากเมืองเล็กๆกลายมาเป็นผู้นำของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ แต่ดาวิดก็ยังห่วงกังวลเรื่อง การที่พระเจ้าจะอยู่ใกล้กับเขาและลูกหลานของเขา และรักษาคำมั่นสัญญาที่พระองค์ให้ไว้กับดาวิด แต่สิ่งที่ดาวิดได้ค้นพบมากกว่าคำตอบใดๆในชีวิตรับใช้ของเขาคือ ดาวิดได้เรียนรู้ว่าอนาคต การต่อสู้ทุกอย่าง และความหวังที่แท้จริงใดๆ อยู่ในพระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล เมื่อพระเจ้าพูด พระองค์รักษาสัญญา เมื่อพระเจ้ลงมือ พระองค์ทำเพื่อไถ่ ดังนั้น ดาวิดจึงขอให้พระเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์อยากทำ คืออวยพรคนของพระองค์และรักษาคำสัญญาของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงเกียรติและไว้วางใจได้ พระบิดาที่ช่วยเหลือและอวยพรข้าพเจ้า ขอบคุณที่ทรงอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า และคำสัญญาของพระองค์สำหรับอนาคตของข้าพเจ้า โปรดนำข้าพเจ้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ ด้วยความชื่นชมยินดี เหมือนดั่งที่พระองค์สัญญาไว้ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้อาศัยอยู่ในบ้านของพระองค์ตลอดไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น