ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อมีคนพยายามเหยียบเอาเปลวไฟจากกองหญ้าไม้กวาดแห้งๆ ประกายไฟก็จะลอยไปตามลม และทำให้เกิดเปลวไฟกระจายอยู่ทั่วไปเป็นวงกว้าง เหมือนกับตอนที่ซาตานพยายามใช้การข่มเหงคริสตจักรในยุคแรกๆนั้น ความทุกข์ทรมานจากการถูกข่มเหง ทำให้คริสเตียนต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่พระเจ้าใช้ทำให้พระคำของพระองค์แพร่กระจายไปในทุกที่ที่พวกเขาไป ผู้เชื่อแต่ละคนเป็นเหมือนประกายไฟ ที่ถูกพัดไปตามลมของอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งความเมตตากรุณา ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีจิตใจอันบริสุทธิ์ที่จะแบ่งปันความรักและอำนาจของพระองค์กับทุกคนที่เข้ามารู้จักกับข้าพระองค์ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ที่จะเห็นโอกาส และมีความกล้าที่จะแบ่งปันให้คนอื่นเห็นพระเยซูในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น