ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อมีคนพยายามกระทืบเปลวไฟจากกองหญ้าแห้ง ประกายไฟก็ลอยไปตามลม กระจายออกไปเป็นวงกว้าง เหมือนกับตอนที่ซาตานพยายามใช้การข่มเหง บั่นทอนกำลังใจของคริสตจักรในยุคแรก จนทำให้พวกเขาต้องกระจัดกระจายไป พระเจ้าก็ได้ใช้การข่มเหงที่พวกเขาเจออันนี้แหละในการแพร่กระจายพระคำของพระองค์ ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนก็ตาม ผู้เชื่อแต่ละคนเป็นเหมือนประกายไฟ ที่ถูกพัดไปตามลมแห่งฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีใจที่จะแบ่งปันความรักและอำนาจของพระองค์กับทุกคนที่ข้าพเจ้าได้เจอะเจอไม่ว่าในโอกาสใดก็ตามขอให้เราได้รู้จักมักคุ้นกันด้วยเถิด โปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพเจ้าที่จะฉกฉวยโอกาสและมีความกล้าที่จะแบ่งปันพระเยซูกับคนเหล่านั้นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น