ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ท่ามกลางพายุและความหวาดกลัวของเรา พระเยซูเดินเฉียดมาใกล้ๆ ทรงรอให้เรารู้ตัวก่อนว่าเรากำลังหวาดกลัวและต้องการความช่วยเหลือ พระองค์ก็จะได้เข้ามาอยู่ร่วมกับเราในฝันร้ายที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้น และช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ มันเหลือเชื่อจริงๆ ที่คำพูดของพระเยซูตรงนี้ใช้ได้จริงๆ ที่ว่า"ไม่ต้องตกใจ เราเอง" คือเหมือนกับตอนที่พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองให้กับโมเสสในหนังสืออพยพบทที่ 3 ว่า เป็น"เราเอง" เพื่อเตือนสติให้โมเสสรู้ว่าพระองค์ได้ยินเสียงร้องของชาวอิสราเอลและได้เห็นความยากลำบากของพวกเขา และตอนนี้ก็กำลังลงมาช่วยพวกเขา พระเยซูก็ทำแบบนั้นกับเราเหมือนกัน

Thoughts on Today's Verse...

In the middle of our storms and terror, Jesus passes close by, just waiting for us to acknowledge our fear and need, so that he can join us in our worst nightmares and help us through. Incredibly, Jesus' words here are literally, "Take courage! I Am." God revealed himself to Moses in Exodus 3 as I Am, reminding Moses that he heard the cry of the Israelites and had seen their hardship and was now coming down to help them. Jesus does the same for us!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณที่พระองค์ไม่เพียงแต่อยู่ที่นั่น แต่ทรงอยู่ใกล้ชิด— เพื่อรอช่วยเหลือเมื่อข้าพเจ้าร้องออกมาอย่างสิ้นหวังและหวาดกลัว โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้เชิญให้พระองค์และพระเยซูเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ ดังนั้น โปรดช่วยทำให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงพระองค์จริงๆ และโปรดตักเตือนข้าพเจ้าอย่างนุ่มนวล ตอนที่ข้าพเจ้าผลักใสพระองค์ไปไกลๆจากชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, O God, for not only being there, but being close by — always waiting to respond to my cry of distress and fear. Forgive me for not inviting you and the Lord Jesus daily into a more active role in my life. I know you are near, so I ask that you not only make your presence known, but that you will gently confront me when I push you to the periphery of my daily life. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาระโก 6:49-50

ความคิดเห็น