ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ท่ามกลางพายุและความหวาดกลัวของเรา พระเยซูเดินเฉียดมาใกล้ๆ ทรงรอให้เรารู้ตัวก่อนว่าเรากำลังหวาดกลัวและต้องการความช่วยเหลือ พระองค์ก็จะได้เข้ามาอยู่ร่วมกับเราในฝันร้ายที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้น และช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ มันเหลือเชื่อจริงๆ ที่คำพูดของพระเยซูตรงนี้ใช้ได้จริงๆ ที่ว่า"ไม่ต้องตกใจ เราเอง" คือเหมือนกับตอนที่พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองให้กับโมเสสในหนังสืออพยพบทที่ 3 ว่า เป็น"เราเอง" เพื่อเตือนสติให้โมเสสรู้ว่าพระองค์ได้ยินเสียงร้องของชาวอิสราเอลและได้เห็นความยากลำบากของพวกเขา และตอนนี้ก็กำลังลงมาช่วยพวกเขา พระเยซูก็ทำแบบนั้นกับเราเหมือนกัน ที่ว่า "ไม่ต้องตกใจ เป็นเราเอง ไม่ต้องกลัว"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณที่พระองค์ไม่เพียงแต่อยู่ที่นั่น แต่ทรงอยู่ใกล้ชิด— เพื่อรอช่วยเหลือเมื่อข้าพเจ้าร้องออกมาอย่างสิ้นหวังและหวาดกลัว โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้เชิญให้พระองค์ องค์เจ้าชีวิต "ผู้เป็น" ที่ยิ่งใหญ่ ให้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้ามากขึ้น ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ ดังนั้น โปรดช่วยทำให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงพระองค์จริงๆ และโปรดตักเตือนข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆ ตอนที่ข้าพเจ้าผลักใสพระองค์ไปไกลๆจากชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น