ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ท่ามกลางพายุและความหวาดกลัวของเรา พระเยซูอยู่ใกล้ๆ ทรงรอให้เรารู้ถึงความกลัวของเราและรู้ตัวว่าเราต้องการความช่วยเหลือ เพื่อที่พระองค์สามารถอยู่กับเราในฝันร้ายที่สุดของเรา และช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ เหลือเชื่อนะครับ คำพูดของพระเยซูที่บอกว่า "ไม่ต้องตกใจ เราเอง" คือเหมือนกับการที่พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองให้กับโมเสสในหนังสืออพยพบทที่ 3 ว่าทรงเป็นพระองค์เอง เพื่อเตือนโมเสสว่าพระองค์ได้ยินเสียงร้องของชาวอิสราเอลและได้เห็นความยากลำบากของพวกเขา และทรงมาเพื่อช่วยพวกเขา พระเยซูก็ทำแบบเดียวกันสำหรับเรา!

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระเจ้า ที่พระองค์ไม่เพียงแต่อยู่ที่นั่น แต่ทรงอยู่ใกล้— ทรงรอที่จะตอบเสียงร้องแห่งความทุกข์และความกลัวของข้าพระองค์เสมอ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ไม่ได้เชิญให้พระองค์และพระเยซูมามีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ ดังนั้น ขอพระองค์ไม่เพียงแต่ทำให้รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยเท่านั้น แต่ขอทรงให้ข้าพระองค์เห็นพระองค์อย่างอ่อนโยนในเวลาที่ข้าพระองค์ผลักพระองค์ออกจากชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น