ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักก็มีแต่สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่ดีคืออะไรก็ตามที่แท้และเป็นจริง เป็นความจริง ดังนั้นในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของพระเยซู เราต้องไม่ถูกล่อลวง ถูกครอบงำ หรือถูกหลอกในสายสัมพันธ์ต่างๆที่เรามี แต่ในทางตรงข้ามเราต้องจริงใจ มีความสนิทสนม และซื่อสัตย์ ทำไมน่ะหรือครับ ก็เพราะความรักที่แท้จริงมีความชื่นชมยินดีในความจริงครับ

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าแห่งความรักและความจริง เมื่อพระองค์เทความรักของพระองค์ลงมาในจิตใจของข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงทำให้ความรักของข้าพระองค์เป็นความรักที่บริสุทธิ์ และแท้จริง โดยไม่มีการหลอกลวงการครอบงำใดๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น