ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แค่มีเพื่อนสักคนในพระคริสต์ ที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ก็ถือว่าเป็นของขวัญแห่งกำลังใจที่สุดยอดแล้ว แต่ในความเป็นมนุษย์ เรามักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเพื่อนที่พี่งพาไม่ได้ แม้แต่เวลาเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นเขาขอให้เราช่วย เรามักจะบ่ายเบี่ยงว่า กำลังพักฟื้นจากไข้บ้างละ หรือกำลังทุกข์ใจบ้างละ หรือกำลังเดือดร้อนจากไปทำเรื่องไม่ดีหรือติดยาในอดีตบ้างละ คุณยังพอจะรู้จักคนที่ยังถูกจองจำอยู่กับอดีตไหม องค์เจ้าชีวิตกำลังเรียกให้คุณไปช่วยคนนี้ในวันนี้หรือเปล่า ให้คุณไปอวยพรเขาเหมือนที่โอเนสิโฟรัสอวยพรเปาโลบ่อยๆโดยไม่อับอายไง

Thoughts on Today's Verse...

A friend in Christ who will faithfully serve others brings the beautiful gift of refreshment. Yet, as humans, we are tempted to be fickle friends — there for a bit while they need us, but often tiring over the long haul of extended recovery from illness, grief, or the consequences of previous sin or addiction. Is there someone you know who is still chained in some way to the past? Is the Lord calling upon you to bless this person today, tomorrow, or an extended time? What about blessing them as Onesiphorus blessed Paul — often, consistently, and without being ashamed?

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้ทรงฤทธิ์อำนาจและอ่อนโยน โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าให้มองเห็นคนที่มีค่าของพระองค์ ที่อยู่รอบๆ ตัวข้าพเจ้า ที่ต้องการกำลังใจจากพระคุณของพระองค์ พวกเขาจะสัมผัสถึงพระคุณนี้ได้โดยตรง จากการเอาใจใส่ของพี่น้องในพระคริสต์ที่มีต่อพวกเขาเท่านั้น โปรดช่วยข้าพเจ้าผ่านทางอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้เป็นแหล่งแห่งความสดชื่นที่มั่นคงและเชื่อถือได้ให้กับคนเหล่านี้มากขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and tender Shepherd, please give me eyes to see your precious ones around me who need the encouragement of your grace that can only be experienced through the touch of a caring brother or sister in Christ. Please help me through the power of your Holy Spirit to be a more steadfast and faithful source of refreshment to these people you love. In Jesus' name, I ask for your help to be more faithful and consistent. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 ทิโมธี 1:16

ความคิดเห็น