ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพื่อนในพระคริสต์ที่รับใช้ผู้อื่นอย่างสัตย์ซื่อเป็นของขวัญแห่งกำลังใจที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ในความเป็นมนุษย์ เราถูกล่อลวงให้เป็นเพื่อนที่แปรปรวน เอาแน่เอานอนไม่ได้ ในเวลาที่พวกเขาต้องการเรา เช่นการที่เราเหนื่อยจากการพักฟื้นจากความไม่สบาย หรือความโศกเศร้า หรือผลของบาปที่เคยทำหรือการเสพติด มีใครที่คุณรู้ว่ายังมีโซ่ล่ามติดอยู่ในอดีตไหมครับ? พระเจ้ากำลังเรียกคุณให้อวยพรคนนี้ในวันนี้หรือเปล่าครับ?ให้คุณอวยพรพวกเขาเหมือนที่โอเนสิโฟรัสอวยพรเปาโลบ่อยครั้งและไม่อายด้วย

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้ทรงอำนาจและอ่อนโยน ขอทรงโปรดให้ตาที่มองเห็นคนที่มีค่าของพระองค์รอบๆ ตัวข้าพระองค์ที่ต้องการกำลังใจแห่งพระคุณของพระองค์ ที่ต้องมีประสบการณ์โดยผ่านการสัมผัสของพี่น้องในพระคริสต์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ผ่านอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้เป็นแหล่งความสดชื่นที่มั่นคงมากขึ้นและซื่อสัตย์ให้กับคนเหล่านี้มากขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น