ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แค่มีเพื่อนสักคนในพระคริสต์ ที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ก็ถือว่าเป็นของขวัญแห่งกำลังใจที่สุดยอดแล้ว แต่ในความเป็นมนุษย์ เรามักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเพื่อนที่พี่งพาไม่ได้ แม้แต่เวลาเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นเขาขอให้เราช่วย เรามักจะบ่ายเบี่ยงว่า กำลังพักฟื้นจากไข้บ้างละ หรือกำลังทุกข์ใจบ้างละ หรือกำลังเดือดร้อนจากไปทำเรื่องไม่ดีหรือติดยาในอดีตบ้างละ คุณยังพอจะรู้จักคนที่ยังถูกจองจำอยู่กับอดีตไหม องค์เจ้าชีวิตกำลังเรียกให้คุณไปช่วยคนนี้ในวันนี้หรือเปล่า ให้คุณไปอวยพรเขาเหมือนที่โอเนสิโฟรัสอวยพรเปาโลบ่อยๆโดยไม่อับอายไง

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้ทรงฤทธิ์อำนาจและอ่อนโยน โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าให้มองเห็นคนที่มีค่าของพระองค์ ที่อยู่รอบๆ ตัวข้าพเจ้า ที่ต้องการกำลังใจจากพระคุณของพระองค์ พวกเขาจะสัมผัสถึงพระคุณนี้ได้โดยตรง จากการเอาใจใส่ของพี่น้องในพระคริสต์ที่มีต่อพวกเขาเท่านั้น โปรดช่วยข้าพเจ้าผ่านทางอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้เป็นแหล่งแห่งความสดชื่นที่มั่นคงและเชื่อถือได้ให้กับคนเหล่านี้มากขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น