ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่น่าเหลือเชื่อที่เรามีในฐานะคริสเตียน คือสายสัมพันธ์ของเรากับองค์เจ้าชีวิตนั้นอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ เมื่อเราแสวงหาพระองค์ พระองค์อยู่ที่นั่นเสมอ และไม่มีใครสามารถแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้ แม้แต่เมื่อเราตาย เราก็ไป "อยู่กับองค์เจ้าชีวิต" เมื่อเรานอนหลับอยู่ในความตาย เราก็ยังคงอยู่ "ในองค์เจ้าชีวิต" เมื่อพระองค์กลับมาในสง่าราศี เราก็จะไป "อยู่กับองค์เจ้าชีวิตชั่วนิจนิรันดร์" ทุกอย่างที่เรามีในโลกเป็นสิ่งชั่วคราว ยกเว้นความรักที่เรามีต่อพระเยซูองค์เจ้าชีวิต คำสรรเสริญต่อพระเจ้าผ่านทางพระเยซู และเพื่อนๆ ของเราที่มีส่วนร่วมในความรักและการสรรเสริญนั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณมากที่พระองค์ได้ผูกพันพระองค์เองกับโลกนี้ผ่านทางพระเยซู และผูกพันข้าพเจ้าให้ใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านทางพระเยซูองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารอคอยวันที่องค์เจ้าชีวิตที่ข้าพเจ้าคุกเข่านมัสการอยู่นี้จะเป็นที่ยอมรับของทั้งคนเป็นและคนตายว่าเป็นองค์เจ้าชีวิตที่เที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียว ข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศตัวเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ และข้าพเจ้าก็รู้ว่าการถวายเกียรติให้กับพระเยซูก็เท่ากับถวายเกียรติให้กับพระบิดาด้วย ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบคุณสำหรับของขวัญอันเป็นนิรันดร์ผ่านทางพระเยซู และสายสัมพันธ์กันในฐานะองค์เจ้าชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น