ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเชื่อของคุณจะเข้มแข็งอยู่ไหมในเวลาที่ยากลำบาก ผมหวังว่าความเชื่อผมจะยังเข้มแข็งอยู่ นี่เป็นบทสดุดึที่เขียนขึ้นในเวลาที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสถานการณ์จะแย่ขนาดไหน ผู้เขียนบทสดุดีก็ยังรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใด และพระองค์สามารถทำอะไรตามที่พระองค์ต้องการก็ได้ แม้ในเวลาที่ยากลำบาก ผู้เขียนคนนี้ก็ไม่ได้ลืมว่าการอวยพระพรก็มาจากการที่องค์เจ้าชีวิตทรงอยู่ด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยในชีวิต ข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์อยู่ด้วย ข้าพระองค์เพียงอยากได้สัมผัสการทรงอยู่ของพระองค์และได้รับการช่วยเหลือของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น