ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะยังคงรักษาความเชื่อไว้ได้ไหมในช่วงที่เจอกับวิกฤษ ผมหวังว่าผมจะทนได้ นี่เป็นบทเพลงสดุดีที่เขียนขึ้นในเวลาที่ทุกข์ยากลำบาก อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสถานการณ์จะแย่ขนาดไหน ผู้เขียนบทเพลงสดุดีก็ยังรู้ว่าพระเจ้าเป็นใคร และพระองค์สามารถทำอะไรได้บ้าง เมื่อพระองค์ตั้งใจที่จะทำ แม้ในเวลาที่ยากลำบาก ผู้เขียนบทเพลงสดุดีท่านนี้ ก็ไม่ได้มองข้ามพระพรที่พระยาห์เวห์ทรงสถิตอยู่ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ในชีวิต ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์อยู่ที่นี่ แค่ขอให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสและได้รับการปลดปล่อยจากพระองค์เท่านั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น