ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะคริสเตียน พวกเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอวลไปด้วยการให้อภัยและพระคุณของพระเจ้า การที่เรารู้จักให้อภัยกับคนอื่นนั้น มันเริ่มต้นมาจากการที่พระเจ้าได้อภัยด้วยการยกหนี้อันมหาศาลให้กับเราก่อน (มัทธิว 18) แต่ในขณะเดียวกัน ยิ่งพระเจ้าเห็นว่าพวกเราได้เอาการให้อภัยของพระองค์นี้หมุนเวียนส่งต่อกันไปยังผู้อื่น พระองค์ก็ยิ่งยินดีที่จะเทการให้อภัยนี้กับพวกเรามากขึ้นด้วย ต่อให้มันยากแค่ไหนก็ตาม ที่เราจะอภัยให้กับคนที่ทำร้ายเรา พระเยซูก็อยากให้เรารู้ว่าการทำเช่นนั้น เราจะได้รับพระพรที่แสนจะเกินคุ้มจริงๆ

Thoughts on Today's Verse...

As Christians, we live in the environment of forgiveness and grace. As we forgive others, the basis of that forgiveness is the incredible debt that God has already forgiven us (Matthew 18). But at the same time, as God sees that his forgiveness is kept in circulation and passed on to others by us, he joyously pours out more forgiveness on us. As hard as it is to forgive someone when we have been genuinely harmed, Jesus wants us to know that the blessings of doing so far outweigh the costs!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งความรักและความยุติธรรม ขอบคุณสำหรับการชำระล้างและการให้อภัยกับข้าพเจ้า ด้วยการสละชีพของพระเยซูพระบุตรของพระองค์เพื่อไถ่เรา ขอบคุณที่พระองค์ท้าทายข้าพเจ้าให้รู้จักให้อภัยกับผู้อื่นเหมือนกับที่พระองค์ได้อภัยให้กับข้าพเจ้า ขอบคุณที่พระองค์ได้เรียกร้องให้คนของพระองค์เป็นชุมชนแห่งการให้อภัย โปรดยกโทษให้กับพวกเรา โดยเฉพาะ ตัวข้าพเจ้าเอง ที่ลังเล ชักช้า หรือสงสัย ตอนที่จะอภัยให้กับคนอื่น ข้าพเจ้าขอให้พระองค์โปรดอภัยให้กับคนๆนี้ ... เป็นพิเศษ สำหรับเรื่อง ... และขอพระองค์โปรดอวยพรให้กับเขาคนนี้ด้วยความรักและพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving and just God, thank you for cleansing and forgiving me by the atoning sacrifice of your Son Jesus. Thank you for challenging me to forgive others as you have forgiven me. Thank you for demanding that your people be a community of forgiveness. Forgive us, and especially forgive me, when we are reluctant, slow, or suspicious about forgiveness. I ask especially that you will forgive ___ for ____, and I ask you to bless this person with your love and grace. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 6:14

ความคิดเห็น