ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะคริสเตียน พวกเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอวลไปด้วยการให้อภัยและพระคุณของพระเจ้า การที่เรารู้จักให้อภัยกับคนอื่นนั้น มันเริ่มต้นมาจากการที่พระเจ้าได้อภัยด้วยการยกหนี้อันมหาศาลให้กับเราก่อน (มัทธิว 18) แต่ในขณะเดียวกัน ยิ่งพระเจ้าเห็นว่าพวกเราได้เอาการให้อภัยของพระองค์นี้หมุนเวียนส่งต่อกันไปยังผู้อื่น พระองค์ก็ยิ่งยินดีที่จะเทการให้อภัยนี้กับพวกเรามากขึ้นด้วย ต่อให้มันยากแค่ไหนก็ตาม ที่เราจะอภัยให้กับคนที่ทำร้ายเรา พระเยซูก็อยากให้เรารู้ว่าการทำเช่นนั้น เราจะได้รับพระพรที่แสนจะเกินคุ้มจริงๆ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งความรักและความยุติธรรม ขอบคุณสำหรับการชำระล้างและการให้อภัยกับข้าพเจ้า ด้วยการสละชีพของพระเยซูพระบุตรของพระองค์เพื่อไถ่เรา ขอบคุณที่พระองค์ท้าทายข้าพเจ้าให้รู้จักให้อภัยกับผู้อื่นเหมือนกับที่พระองค์ได้อภัยให้กับข้าพเจ้า ขอบคุณที่พระองค์ได้เรียกร้องให้คนของพระองค์เป็นชุมชนแห่งการให้อภัย โปรดยกโทษให้กับพวกเรา โดยเฉพาะ ตัวข้าพเจ้าเอง ที่ลังเล ชักช้า หรือสงสัย ตอนที่จะอภัยให้กับคนอื่น ข้าพเจ้าขอให้พระองค์โปรดอภัยให้กับคนๆนี้ ... เป็นพิเศษ สำหรับเรื่อง ... และขอพระองค์โปรดอวยพรให้กับเขาคนนี้ด้วยความรักและพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น