ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบความจริงง่ายๆที่พระเยซูสอนศิษย์รุ่นแรกของพระองค์ ที่ว่า ถ้าหากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเยซู ก็ต้องเชื่อฟังถ้อยคำของพระบิดา แล้วทำตามสิ่งที่พระบิดาบอกให้ทำ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ โปรดอวยพระพรข้าพเจ้าในวันนี้ด้วย ที่จะเห็นอย่างกระจ่างแจ้งถึงโอกาสที่พระองค์ให้ เพื่อให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เชื่อฟังและทำตามพระองค์ แต่พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขออย่าให้ความกระจ่างแจ้งนี้เป็นแค่เรื่องประเดี๋ยวประด๋าว แต่โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงโอกาสที่พระองค์วางไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าในทุกๆ วัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น