ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะต้องเจอกับความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้แน่ความจริงแรกคือ มันจะมีวันพรุ่งนี้ และโลกเราก็จะหมุนวนไป รวมทั้งฤดูกาลต่างๆก็จะผลัดเปลี่ยนกันไป ส่วนความจริงที่สองคือ พระเจ้าจะมาแทรกแซงธรรมชาติที่พระองค์สร้างมานี้ ด้วยการเสด็จมาของพระเยซู และเราก็จะได้เข้าร่วมในสง่าราศีของพระองค์ด้วย ความจริงสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นแน่ เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและตกในยามเย็น แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คำสัญญาของพระเจ้าก็มีชัยเหนือความกลัวของเราและเหนือการทำลายล้างของซาตาน พูดง่ายๆก็คือว่า พระคุณของพระเจ้า ทำให้เราชนะทุกสิ่งได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับคำสัญญาอันยิ่งใหญ่และวิเศษสุดของพระองค์ ข้าพเจ้าวางใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ เพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ และรู้ว่าพระองค์จะอยู่ที่นั่นกับข้าพเจ้า จนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา และพระเยซูก็จะนำข้าพเจ้าข้ามพ้นวันพรุ่งนี้ไป อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิตที่กำลังเสด็จมาอย่างผู้มีชัย อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น