ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะหาทางสร้างความมั่นคงด้วยเงินทอง ใช่ไหมครับ แต่ภัยพิบัติในโลกนี้ การล่มสลายทางเศรษฐกิจ การห้ามนำเข้าส่งออก และภัยธรรมชาติ สามารถทำลายความมั่นคงของเราได้ ถ้าความมั่นคงนั้นขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งในโลกหรือสิ่งที่จับต้องได้ แต่ถ้าความหวังของเราอยู่ในพระเจ้า เราก็จะได้มีส่วนร่วมในพระพรอันเหลือล้นของพระองค์ในโลกรอบตัวเราและยังมั่นใจได้อีกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา จะไม่มีอะไรสามารถพรากไปจากเราได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและทรงรัก ขอบคุณที่พระองค์นี่แหละที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถค้นพบตัวตน ค่านิยม ความหวัง ความมั่นคงและอนาคตของตัวข้าพเจ้าเองได้ พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าในหลายๆ ทางมาก แต่โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยที่กำลังพยายามจะวางใจในพระองค์ แทนที่จะวางใจในความมั่งคั่งของโลกนี้หรือทรัพย์สินเงินทอง สง่าราศีและคำสรรเสริญทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ ทั้งในเวลานี้และตลอดไป อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น