ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลงพร้อมกับแดดอันร้อนเปรี้ยงของมัน คุณได้พบร่มเงาแห่งการปกป้องและให้ความสดชื่นนั้นจากที่ไหน เมื่อเราวางชีวิตของเราให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดดูแล เราก็จะพบว่าร่มเงาแห่งการปกป้องและให้ความสดชื่นของพระองค์นั้นปกคลุมเราอยู่ แม้ในเวลาที่ยากลำบาก เรารู้ว่าพระองค์ปกป้องเราจากสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่ซาตานใช้โจมตีเรา และเราก็รู้ว่าการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ทำให้เรามีกำลังซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เราก็ยังเชื่อ

Thoughts on Today's Verse...

At the end of summer's scorching heat, where did you find your shadow of protection and refreshment? When we place our lives in the care of God Most High, we find that his shadow of protection and refreshment covers us. Even in times of difficulty, we know that he has protected us from the worst of Satan's withering attack and that his presence offers us strength that we may not often see but always can trust.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะเชื่อว่าพระองค์อยู่ด้วยแม้จะมองไม่เห็น โปรดปกป้องข้าพเจ้าในเวลาที่ถูกทำร้าย และโปรดฟื้นฟูข้าพเจ้าในเวลาที่ข้าพเจ้าจิตใจห่อเหี่ยวสิ้นหวัง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Give me eyes to see, O LORD, and a heart to believe that you are there when I cannot see any evidence of your presence. Please be my protection in times of attack and my refreshment in times that bring soul-withering despair. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 91:1

ความคิดเห็น